Tilbage til Data og Personlige oplysninger

Privatlivspolitik

Fortrolighedspolitik for ansættelse ved hjælp af Teamtailor

1. Generelt 

SINFUL ApS (“Sinful”, "vores", "os" eller "vi") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig i forbindelse med en rekrutteringsproces. Tjenesten til håndtering af rekruttering drives af Teamtailor på vegne af Sinful. Du finder vores kontaktoplysninger under punkt 9.

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan Sinful indsamler og behandler oplysninger, der vedrører dig i forbindelse med rekruttering, herunder til hvilke formål vi behandler personoplysningerne, hvordan vi sikrer de oplysninger vi modtager, og hvilke rettigheder du har.

 

2. Indsamling af personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål, og hvordan behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning 

Vi behandler dine personoplysninger, når du sender en ansøgning via Tjenesten, eller på anden vis tilfører Tjenesten personlige oplysninger om dig selv. Derudover indsamler vi oplysninger om dig, når du benytter tjenesten til at komme i kontakt med vores medarbejdere, ved at bruge en tredjepart som Facebook eller LinkedIn, og sidst, når du giver identificérbare data til chat, såfremt disse data er relevante for ansøgningsproceduren. Vi vil i visse tilfælde indhente oplysninger fra sociale medier. 

De kategorier af data vi indsamler og behandler er bl.a. følgende:

  • Kontaktinformationer, billeder, videoer, titel, uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber og andre oplysninger som du tilvejebringer i forbindelse med din ansøgning samt informationer fra Facebook og LinkedIn-konti

De data, som du tilfører Tjenesten, behandles med det formål at forvalte rekruttering på din anmodning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Data som vi selv indsamler via sociale medier behandles jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

Oplysningerne vil blive slettet senest 6 måneder efter vi har modtaget din ansøgning, medmindre at du giver dit samtykke til, at vi kan opbevare dine data i mere end 6 måneder efter ansøgning.

Vi behandler dine oplysninger, når eksisterende medarbejdere fremsætter anbefalinger om potentielle ansøgere. Eksisterende medarbejder vil i sådanne tilfælde tilføje personlige data om potentielle ansøgere. Såfremt dette udføres, vil du som ansøger blive informeret om behandlingen, således vi kan indhente dit samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

 

3. Ansøgerens rettigheder 

Du har som ansøger en række rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen. Du kan gøre brug af disse rettigheder ved skriftligt at underrette os via nedenstående kontaktoplysninger under afsnit 9. 

Du kan som ansøger omkostningsfrit anmode om (1) kopi af de personoplysninger, som vi behandler. For yderligere kopier har den dataansvarlige ret til at opkræve et rimeligt gebyr på grundlag af de administrative omkostninger for en sådan efterspørgsel.

Du har som ansøger om nødvendigt ret til at få berigtiget ikke nøjagtige personoplysninger vedrørende dig selv via skriftlig anmodning.

Du har som ansøger ret til at kræve oplysningerne om dig selv slettet, såfremt de personoplysninger der er lagret, ikke længere er nødvendige til det formål, som de er indsamlet til, eller såfremt der ikke længere er et lovligt behandlingsgrundlag.

Du har som ansøger ret til at begrænse behandlingen og ret til at gøre indsigelse mod videre bearbejdning af personoplysningerne, baseret på legitime interesser under visse omstændigheder.

Du har som ansøger ret til at tilbagekalde ethvert samtykke til behandling, som du har givet til den os i forbindelse med ansøgningsprocessen. At gøre brug af denne ret kan dog betyde, at du ikke kan ansøge om et bestemt job eller på anden måde bruge Tjenesten.

Du har som ansøger under visse omstændigheder ret til dataportabilitet, hvilket indebærer retten til at modtage de personlige oplysninger som vi har lagret i et læsbart format, og derudover at få overført disse personlige oplysninger til en anden dataansvarlig, så længe dette ikke har negativ indflydelse på andres rettigheder og friheder.

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden vedrørende behandlingen af hans eller hendes personoplysninger, hvis Ansøgeren mener, at behandlingen af personoplysninger krænker Ansøgeren. Klage kan indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

 

4. Sikkerhed 

Vi prioriterer den personlige integritet og arbejder derfor aktivt på, at dine personoplysninger behandles med yderst omhu. Vi træffer de foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes for at sikre, at dine og andres personoplysningerne behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik og GDPR-forordningen. Overførsler af oplysninger over internettet og mobilnetværk kan aldrig ske uden risiko, så alle overførsler sker på egen risiko for den person, der overfører dataene. Det er vigtigt, at du også tager ansvar for at sikre, at dine data er beskyttet. Det er dit ansvar at dine loginoplysninger holdes hemmelige.

 

5. Overførsel af personlige data til tredjepart 

Vi vil ikke sælge eller på anden måde overføre dine personlige data til en tredjepart. Vi kan overføre dine personlige data til

  • vores entreprenører og underleverandører, som fungerer som vores databehandlere og deres underdatabehandlere i overensstemmelse med vores instruktioner til levering af Tjenesten;
  • myndigheder eller juridiske rådgivere i tilfælde af mistanke om kriminel eller ukorrekt adfærd og
  • myndigheder, juridiske rådgivere eller andre aktører, hvis loven kræver det eller efter myndighedens påbud.

Vi overfører kun dine personlige data til tredjeparter, som vi har tillid til. Vi vælger omhyggeligt vores partnere for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om Privatlivets fred. Vi samarbejder med følgende kategorier af databehandlere af personoplysninger; 

  • Teamtailor, som leverer service-, server- og hostingfirmaer, e-mail referencefirmaer, virksomheder som bearbejder videoer, informationskilder, analytiske servicefirmaer og andre virksomheder som supplerer Tjenesten. 

6. Indsamlede data (ikke-identificerbare personoplysninger) 

Vi kan dele indsamlede data til en tredjepart. Disse data er i sådanne tilfælde sammensat af oplysninger der er indsamlet via Tjenesten, og kan f.eks. bestå af statistikker over internettrafik eller den geologiske placering, som Tjenesten kan benytte. De samlede data indeholder ikke oplysninger, som kan bruges til at identificere enkeltpersoner og er derfor ikke personlige data. 

 

7. Cookies 

Når du bruger Tjenesten, kan oplysninger gemmes som cookies. Cookies er passive tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren på din enhed, f.eks. computer, mobiltelefon eller tablet, når man bruger Tjenesten. Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse ved brug af Tjenesten og til at indsamle oplysninger til f.eks. statistikker om brugen af Tjenesten. Dette sikrer, vedligeholder og forbedrer Tjenesten. Oplysningerne, som indsamles via cookies, kan i nogle tilfælde være personlige data og reguleres i sådanne tilfælde af vores Cookiepolitik. Du kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies ved at ændre de lokale indstillinger i deres enheder. Deaktivering af cookies kan påvirke oplevelsen af Tjenesten. 

 

8. Ændringer 

Vi har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer eller tilføjelser til Fortrolighedspolitikken. Den seneste version af Fortrolighedspolitikken vil altid være tilgængelig via Tjenesten. En ny version anses for at blive meddelt Brugerne, når du enten har modtaget en e-mail, der informerer dig om den nye version (ved kontrakt til den e-mail, som du angiver i forbindelse med brugen af Tjenesten) eller når du ellers er informeret om den nye Fortrolighedspolitik.

 

9. Kontakt 

For spørgsmål, yderligere oplysninger om vores håndtering af personoplysninger eller andre forhold, bedes du bruge følgende kontaktoplysninger; betina.enevoldsen@sinful.eu

Teamtailor

Karriereside fra Teamtailor