Tilbage til Data og Personlige oplysninger

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for SINFUL ApS

1. Generelt 

SINFUL ApS, (“vi”, “vores” eller “os”) er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

I det følgende kan du læse, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med rekruttering, herunder til hvilke formål vi behandler personoplysningerne, hvordan vi sikrer de oplysninger vi modtager, og hvilke rettigheder du har.

2. Kategorier af oplysninger og hvordan vi behandler dine personoplysninger og med hvilket formål

 De kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler er bl.a. følgende:

 • Kontaktinformationer, herunder navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelse(r), erhvervserfaring, sprogkundskaber
 • Ansøgning og CV
 • Andet relevant dokumentation, du vedhæfter din ansøgning, f.eks. foto 
 • Informationer fra sociale medier som Facebook og LinkedIn-konti 
 • Resultater fra personligheds- og intelligenstest
 • Oplysninger fra tidligere arbejdsgivere eller andre referencer
 • Straffeattest

Vi behandler dine personoplysninger, når du sender din ansøgning til os, eller på anden måde sender os personlige oplysninger om dig selv, herunder ved hjælp af “connect” funktionen, der giver medarbejdere mulighed for at komme i kontakt med dig ved hjælp af tredjeparter som Facebook og LinkedIn. De oplysninger du deler med os, behandles med det formål at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer til den ansøgte stilling. Vi vurderer herefter de oplysninger, du har delt med os i henhold til den konkrete stilling, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Desuden behandler vi oplysningerne for at kunne dokumentere rekrutteringsforløbet, jf. art. 6, stk. 1, litra c. 

Desuden indsamler og behandler vi dine oplysninger, når du sender yderligere oplysninger ved korrespondance mellem dig og referencemedarbejderen for rekrutteringen, hvis disse oplysninger er relevante for ansøgningsproceduren. Da oplysningerne er tilvejebragt af dig selv, vil disse oplysninger behandles, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. 

Vi vil i visse tilfælde indhente oplysninger fra sociale medier. Indsamlingen af disse oplysninger sker med henblik på at vurdere, om din profil matcher virksomheden og den konkrete stilling. De oplysninger som vi selv indsamler via sociale medier behandles, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og art. 9, stk. 2, litra e. 

Vi vil, såfremt du afgiver dit samtykke hertil, indhente referencer fra eksisterende medarbejdere eller dine tidligere arbejdsgivere, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

Afhængig af stillingens karakter kan du blive bedt om at deltage i en personligheds- og intelligenstest. Vi foretager personlighedstest for at vurdere din person og dine kompetencer i forhold til den konkrete stilling, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra f.

Hvis du ikke har fået den ansøgte stilling efter du har været til samtale, eller såfremt du anmoder herom, giver vi feedback på din ansøgning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

Hvis du har fået tilbudt en stilling hos os, kan vi bede dig om at indhente din straffeattest, hvis vi mener det er relevant for stillingen. Formålet er at beskytte virksomheden mod kriminelle handlinger. Vi anvender dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, når vi indhenter din straffeattest, og du kan altid trække samtykket tilbage. Straffeattesten vil blive slettet, så snart vi har gennemgået den. 

3. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

De oplysninger der er blevet indsamlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, vil blive slettet umiddelbart efter ansøgningsrunden og senest 6 måneder efter vi har modtaget din ansøgning, medmindre at du afgiver dit samtykke til, at vi kan opbevare dine data i mere end 6 måneder efter at ansøgningen er fremsendt. 

4. Dine rettigheder 

Du har som ansøger en række rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen. Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte os på kontaktoplysningerne angivet under afsnit 9. 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

5. Sikkerhed 

Vi prioriterer din sikkerhed højt, og arbejder til enhver tid på, at dine personoplysninger behandles med omhu. De oplysninger du tilvejebringer vil kun blive brugt i forbindelse med rekruttering og den eventuelle besætning af stillingen. 

Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at oplysningerne behandles sikkert, og det er derfor alene de medarbejdere der er direkte involveret i rekrutteringen, der får adgang til dine oplysninger.

6. Modtagere af dine personoplysninger

De oplysninger du har tilvejebragt i rekrutteringsprocessen vil kunne videregives til følgende modtagere:

 • Vores databehandlere
 • Myndigheder eller juridiske rådgivere, såfremt et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Vi overfører kun dine personlige data til modtagere, som vi har tillid til. Vi vælger omhyggeligt vores partnere for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om privatlivets fred. De databehandlere der benyttes i rekrutteringsprocessen er: 

 • Teamtailor, som leverer service-, server- og hostingfirmaer, virksomheder som bearbejder videoer, informationskilder, analytiske servicefirmaer og andre virksomheder som supplerer Teamtailor 
 • E-stimate ved brug af personligheds- og intelligenstest 

7. Cookies 

Når du besøger vores rekrutteringssite, gør vi brug af cookies. Disse bruges for at forbedre din oplevelse, når du besøger siden, og til at udarbejde statistikker om brugen. Oplysningerne, som indsamles via cookies, kan i nogle tilfælde være personlige data og reguleres i sådanne tilfælde af vores Cookiepolitik. Du kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies ved at ændre de lokale indstillinger i deres enheder. Deaktivering af cookies kan påvirke oplevelsen af siden. 

8. Ændringer 

Vi har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer eller tilføjelser til databeskyttelsespolitikken. Persondatapolitikken er senest revideret d. 11/06/2021

9. Kontakt 

For spørgsmål, yderligere oplysninger om vores håndtering af personoplysninger eller andre forhold, bedes du bruge følgende kontaktoplysninger; heidi.hjortshoj@sinful.eu

10. Klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores virksomheds behandling af dine personlige oplysninger. Din klage skal i den forbindelse indgives enten skriftligt pr. mail til dt@datatilsynet.dk eller telefonisk på +45 33 19 32 00. For mere information om klageadgang: www.datatilsynet.dk

Teamtailor

Karriereside fra Teamtailor